RIO

Kiraz Göz’ (Cherry Eye) köpeklerde ve nadiren de kedilerde görülen üçüncü göz kapağı bezinin yerinden ayrılması ile oluşan bir göz hastalığıdır. Hastalık bir veya her iki gözde birlikte de görülebilir. 

Gözün iç açısında bulunan bu bezin ve kapağın görevi gözü korumak ve gözyaşını film tabakası şeklinde dağıtmaktır. Aynı zamanda toplam gözyaşı miktarının % 30'unu üretmektedir.

Bu yüzden ileriki zamanlarda göz yaşı azalmasına bağlı olarak, göz kuruluğu gibi hastalıkların oluşmaması için bu bezin özel yöntemler ile gözün içine gömülmesi tedavi için gereklidir.

Kliniğimizde bu operasyon rutin olarak başarı ile yapılmaktadır.