Dışkı Muayenesi

Dışkı muayenesi, mide-bağırsak sistemi ve bu sisteme bağlı organlarda oluşabilecek olası problemlerin teşhisi ve tedavisi için yol gösteren önemli bir tanı yöntemidir. Kliniğimizde alınan dışkı örnekleri çeşitli yöntemlerle hazırlandıktan sonra, kan, gizli kan, parazit yumurtası yönünden mikroskobik olarak muayene edilir.