ULTRASON – EKG

 

Ultrason, insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarına verilen addır. Ultrason cihazı ses dalgalarının değişik yoğunlukta dokular içinde farklı hızlarda ilerlemesi ve yansıması prensibine dayanan bir mekanizma ile çalışır. Üretilen ultrasonik dalgalar incelenmek istenen yapıya (vücuda, organa) gönderilir, yansıyan dalgalar algılanarak işlendikten sonra ekranda görüntülenir. Böylece vücudun iç yapısıyla ilgili her farklı ortamdan, yapıdan farklı yansımalar olacağı için elde edilen görüntü bilgileri ayırt edilebilir.

      Günümüzde ultrasonografi, hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı için sık başvurulan bir tanı aracıdır. Ultrason muayenesi esnasında acı hissedilmez. Bazı durumlarda muayenenin düzgün olarak yapılabilmesi için, muayene alanındaki tüylerin kesilmesi gerekebilmektedir.

      Ultrason hayvanlarda en yaygın olarak, yumuşak doku görüntülerinin elde edilmesinde kullanılır. Abdominal (karaciğer, böbrekler, dalak, mide, bağırsaklar, pankreas, idrar kesesi, prostat, yumurtalık) ve thorasik (kalp) muayenelerinde yaygın olarak kullanılan bir tanı yöntemidir. Hayvanlarda gebeliğin tanısında son derece kullanışlıdır.