İdrar Muayenesi

İdrar tahlili, idrar yolları ve diğer vücut sistemleri hakkında bilgi sağlayan ve genellikle tam kan sayımı ve klinik biyokimya tanı testlerini tanı açısından destekleyen önemli bir tanı yöntemidir. Kliniğimizdeidrar muayenesinde  striplerin kullanılması ile dansite, pH, protein, bilirubin ve glukoz gibi parametreler incelenirken, sediment muayeneleri santrufüj sonrası idrarın direkt mikroskobik  olarak değerlendirilmesi ile gerçekleştirilmektedir.