DAHİLİYE

Veteriner hekimlikte dahiliye;  onkoloji, endokrinoloji, hematoloji, bulaşıcı hastalıklar, kardiyoloji, gastroenteroloji, immünoloji, nöroloji, nefroloji ve solunum hastalıkları yönetimi gibi birçok çalışma alanını içermektedir. Bu bağlamda dahiliye veteriner hekimliğin puzzle çözücülüğü kısmıdır denilebilir. Kliniğimizde Dahiliye Uzmanı Veteriner Hekimimiz, dostlarımızın sağlık sorunlarının tam bir resmini oluşturmak için, hastanın geçmişinden, klinik belirtilerinden, laboratuvar sonuçlarından ve görüntüleme çalışmalarından ve özel testlerden edindiği birçok bilgiyi toplayıp eşleştirerek, doğru tedavi için doğru teşhisi koymak için çalışır.